Plaatsen olieafscheiders (waterzuivering) te Brugge

Plaatsen olieafscheiders in IVBO te Brugge inclusief ruime omgevingswerken: waterzuivering met bijhorende rioleringen, taluds, klinkerpaden, ...