Betonwerken

Betonwerken Betonwerken Betonwerken Betonwerken

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van betonwerken, met oog voor de vereiste kwaliteit en afwerking naargelang de toepassing en de wensen van de klant.

Hierbij kunnen wij zelf de nodige grond- en omgevingswerken uitvoeren, zodat de klant terecht kan bij 1 persoonlijk aanspreekpunt.

- Verhardingswerken (in materiaal naar keuze: beton, recuperatiemateriaal, ...)

- Bekistingswerken

- Funderingen

- Bouwrijp maken van terrreinen

- Kelders, wanden en vloerplaten (ter plaatste gestort of prefab) 

- Zichtbeton/ schoonbeton

- Waterbouwkundige werken

- Plaatsen van coatings ( voor industrie en agro)

Hierbij kunt u steeds rekenen op onze totaalaanpak op vlak van advies en uitvoering.

 

Realisaties