Aanleg wegverharding en omgevingswerken te Abele

Uitgraven en aanleg wegverharding in gerecupereerd en gemalen puin, grondverzet en omgevingswerken (nivelleren terrein, baggeren en uitbreiden vijver met beschoeiing, plaatsen van regenwaterputten en riolering) te Abele